Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi BD Mokřina

Datum události: 

27.11.2014

P o z v á n k a na schůzi

Představenstvo Bytového družstva Mokřina se sídlem v Ostrava-Zábřeh, ul. Svazácká 2118/16, 700 30 tímto zve členy na schůzi bytového družstva, která se koná
dne 27. 11. 2014 v 17:30 hodin
ve společných prostorách domu na ulici Svazácká 16 v Ostravě-Zábřehu

Program schůze je následující:
1) prezence účastníků
2) finance
3) bytové otázky, podnájmy
4) diskuse
5) závěr

Vaše účast je NUTNÁ

V Ostravě dne 7.11.2014
Za Bytové družstvo Mokřina Kořínek Lubomír, předseda
Strakoš Karel, pověřený člen

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687