Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi BD Mokřina

Datum události: 

02.04.2015

P o z v á n k a na schůzi

Představenstvo Bytového družstva Mokřina se sídlem v Ostravě-Zábřehu, ul. Svazácká 2118/16, 700 30 tímto zve členy na schůzi bytového družstva, která se koná
dne 2. 4. 2015 v 17:30 hodin
ve společných prostorách domu na ulici Svazácká 16 v Ostravě-Zábřehu

Program schůze je následující:
1) prezence účastníků
2) finance – uzávěrka roku 2014
3) návrh na zrušení členství v družstvu
4) bytové otázky, podnájmy
5) diskuse
6) závěr

Vaše účast je nutná

V Ostravě dne 7.3.2014
Za Bytové družstvo Mokřina Kořínek Lubomír, předseda
Strakoš Karel, pověřený člen

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687