Informační deska

Schůze BD Mokřina

Datum události: 

14.06.2016

P o z v á n k a na schůzi

Představenstvo Bytového družstva Mokřina se sídlem v Ostravě-Zábřehu, ul. Svazácká 2118/16, 700 30 tímto zve členy na schůzi bytového družstva, která se koná
dne 14. 6. 2016 v 18:00 hodin
ve společných prostorách domu na ulici Svazácká 16 v Ostravě-Zábřehu

Program schůze je následující:
1) prezence účastníků
2) finance – uzávěrka roku 2015
3) bytové otázky,
4) diskuse
5) závěr

Vaše účast je vítána

V Ostravě dne 31.5.2016
Za Bytové družstvo Mokřina Kořínek Lubomír, předseda
Strakoš Karel, pověřený člen

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687