Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi

Datum události: 

25.06.2022

Bytové družstvo Mokřina
Sídlo: Svazácká 2118/16,
Ostrava-Zábřeh
IČ: 277 99 191
www.bdmokrina.bytovedruzstvo.eu

P o z v á n k a na schůzi

Představenstvo Bytového družstva Mokřina se sídlem v Ostravě-Zábřehu, ul. Svazácká 2118/16, 700 30, tímto zve členy na členskou schůzi bytového družstva, která se koná
dne 25. 6. 2020 v 18:00 hodin
ve společných prostorách domu na ulici Svazácká 16 v Ostravě-Zábřehu

Program schůze je následující:
1) Prezence účastníků
2) Změna členské základny
3) Finance – uzávěrka roku 2019
4) Bytové otázky, podnájem, snížení nájmu, zrušení poplatků za úklid a elektřinu
5) Nový Domovní řád
6) Investice, opravy
7) Diskuse
8) Závěr

Vaše účast je vítána
Roušky a dezinfekce jsou zajištěny

V Ostravě dne 8. 6. 2020
Za Bytové družstvo Mokřina Kořínek Lubomír, předseda
Strakoš Karel, pověřený člen

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687